Podnikajte bezpečne a jednoducho s Benzina ORLEN a spojte sa s najdynamickejšou značkou na trhu s pohonnými hmotami.

Podieľajte sa finančne na obchodných výsledkoch Benzina ORLEN a aktívne ovplyvňujte vlastné obchodné výsledky.

Staňte sa manažérom, ktorý sa bude starať o predaj vlastného „suchého tovaru“, o zverený majetok a o predaj kvalitných palív pod značkou Benzina ORLEN.

Využite svoje manažérske zručnosti pri vedení vlastného tímu.